Share page on:

In Amsterdam wonen veel mensen die langdurig harddrugs gebruiken of lange tijd gebruikt hebben. Sommigen zijn dakloos. Velen hebben een eigen voordeur; anderen wonen in de Maatschappelijke Opvang. Het Drugspastoraat is er voor mensen die een plek zoeken waar ze gezien en gehoord worden, verhalen kunnen delen, ervaren dat ze ergens bij horen en kunnen meedoen. Het Drugspastoraat is een plek waar mensen die de klem van verslaving, armoede en uitsluiting kennen hun verhaal delen en perspectief en zin in hun leven ontdekken. Het Drugspastoraat doet dit door ontmoetingen te organiseren rond geloof en zingeving.