Dreamocracy

-

Maatschappij

Created by :

Dreamocracy

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Over Dreamocracy

Democratie betekent letterlijk ‘het volk regeert’. Maar is dat nog wel zo? Samen met jongere generaties evalueren we bestaande en bedenken we nieuwe en betere manieren voor democratie op verschillende niveaus: van dichtbij (de klas) tot veraf (de wereld).

Dreamocracy is een project voor middelbare scholieren om kritisch wereldburgerschap te stimuleren. We maken hen door middel van opdrachten, rollenspellen, gesimuleerde situaties en gastlessen van ervaringsdeskundigen (mensen die weten wat het is om niet vrij te zijn, bijv. ex-vluchtelingen), bewust van het feit dat het hebben van vrijheid en leven in een democratie niet vanzelfsprekend zijn. Er zullen altijd individuele en collectieve inspanningen nodig zijn om deze privileges te beschermen en versterken.Om ieders vrijheden te respecteren zullen er ook grenzen moeten zijn. 
Centraal in het onderwijsprogramma staat dan ook het thema: “mijn vrijheid versus jouw vrijheid”. Jongeren worden aangezet tot nadenken en tot handelen: hoe kunnen we onze samenleving op verschillende niveaus zo organiseren dat we respect hebben voor ieders vrijheden? De ideeën en standpunten van jongeren over de succesfactoren van een democratie worden verzameld op een online platform, waardoor op den duur een beweging ontstaat.