Downkern Doetinchem

Downkern Doetinchem is eind 2011 als lokale kern van de landelijke Stichting Downsyndroom opgericht. De kern heeft als doel ontmoetingen & activiteiten in de Achterhoek en de Liemers te organiseren gericht op zowel ouder(s)/verzorger(s) als op kinderen met het Syndroom van Down.

Kinderwelzijn

Created by :

Downkern Doetinchem

Location:

Achterhoek, Nederland

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Voor de organisatie van onze activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van particuliere donaties en sponsorbijdragen.


We ontvangen hiervoor geen overheidssteun of financiële steun van de landelijke Stichting Downsyndroom.


Met uw donatie ondersteunt u onze activiteiten en maakt u het mogelijk dat we deze ook de komende jaren kunnen voortzetten. 


Downkern Doetinchem is ontzettend blij met elke financiële bijdrage, groot of klein, en gaat zorgvuldig om met elke gift. 


Dankzij uw steun kunnen wij ervoor blijven zorgen dat ouders met kinderen met Downsyndroom elkaar vinden en de juiste hulp krijgen bij de opvoeding van hun kind.


Alvast bedankt voor uw steun.