Doofblinden Kamp

Empowerment voor Doofblinden

Maatschappij

Created by :

Doofblinden Connexion

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Doofblinden Connexion
€ 410 of € 10.000
4.1% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Let op! DBCX heeft geen ANBI-status.


Stichting Nederlandse Doofblinden Connexion (DBCX) is opgericht door Marjolein Pruis (36 jaar) op 17 november 2014. Als zelfbewuste doofblinde constateert zij dat veel doofblinden in haar omgeving betutteld worden door horenden, doven, slechthorenden en zienden. Eigenlijk iedereen die zelf niet doofblind is. Mensen denken dat doofblinden niks kunnen. Zelfs doofblinden geloven dat. Marjolein niet. Haar ontwikkeling is zeker niet zonder slag of stoot gegaan. Haar ogen werden geopend tijdens een doofblindenkamp in Amerika in 2010. Daar werd ze uitgedaagd om over zichzelf na te denken en over haar capaciteiten als mens. Daar leerde ze dat doofblinden ook dromen kunnen hebben die werkelijkheid kunnen worden en een van die dromen is ondertussen al uitgekomen! De oprichting van haar eigen stichting DBCX met in het bestuur alleen maar doofblinde leden die er van overtuigd zijn dat ze samen een stichting kunnen runnen ook al is alles nieuw. Het is heel hard werken en heel veel leren maar ondertussen is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zijn er statuten.

Het werd tijd om vanuit kracht te gaan handelen, om belangrijke beslissingen zelf te kunnen nemen en om ontwikkelingen in gang te kunnen zetten. En dat alles op een eigen tempo. Want doof + blind is geen optelsom van twee beperkingen, 1 + 1 is hier geen 2 maar 3 en soms wel 4 omdat de twee beperkingen elkaar negatief beïnvloeden!Het doel van de stichting is om vanuit de eigen ervaringen van de doofblinde bestuursleden advies en (financiële) steun te geven aan andere doofblinden en organisaties die activiteiten organiseren voor doofblinden. Met dank aan het Moeder Catharina Fonds die de oprichting financieel steunt.

Marjolein wil Nederlandse doofblinden dezelfde kansen geven als de kunnen hebben die in Amerika naar het doofblinden kamp zijn geweest. En daarom is een doofblinden kamp in Nederland noodzakelijk. Tijdens het kamp leren doofblinden dat ze zich kunnen ontwikkelen en dat ze meer kunnen dan ze denken. Het is vooral een kwestie van proberen. Belangrijk daarbij zijn begeleiders. Begeleiders die doofblinden aanmoedigen en die ze over een drempel heen helpen. En met een doofblinden kamp in Nederland houdt Marjolein’s gedroom zeker niet op. Het is maar het begin… van een jaarlijks terugkerend doofblinden kamp dat zich uitbreidt naar International!


Wanneer: Maandag 7 augustus tot vrijdag 11 augustus 2017

Waar: Bakkeveen

Steun ons, zonder donatie's krijgen doofblinde mensen geen kans om zichzelf te ontwikkelen.