Doofblinden Connexion

Empowerment voor doofblinde mensen

Maatschappij

Created by :

Doofblinden Connexion

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Visie

DBCX streeft ernaar om doofblinde mensen, uit heel Nederland, uit hun isolement te halen. Doofblinde mensen kunnen zich ontwikkelen, door deel te nemen aan doofblinde organisaties, reizen, doofblinde kamp en te leren communiceren met gebarentaal.

Bijkomend voordeel is dat de mensen zich door onze activiteiten nog beter kunnen werken aan hun zelf redzaamheid en leren “lef” te tonen.

Doofblinden communiceren met gebarentaal of tactiele gebarentaal. Het is dan ook van groot belang dat er op deze manier gecommuniceerd wordt door DBCX en onze vrijwilligers, die betrokken zijn bij doofblinde mensen.

Missie

DBCX ziet als missie het bieden van een laagdrempelige plek waar de doofblinde mensen zich met eigen cultuur kunnen voelen en ontplooien. Om de visie van de stichting vorm te geven heeft DBCX in korte tijd gekozen voor de oprichting van Stichting Nederlandse Doofblinden Connexion. Door dit kort bestaan is de locatie een deel geworden van de identiteit van de stichting.

Let op: DBCX heeft geen ANBI-status