Donna danst naar Londen!

Steunt u mijn dansopleiding bij London Studio Centre?

Educatie

Created by :

Donna van Thuijl

Location:

Voorburg, Nederland

€ 1.330 of € 5.000
26.6% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Let me entertain you!

*For English see below!* Wat leuk om kennis te maken! Ik ben Donna van Thuijl,17 jr. en net klaar met mijn havo-opleiding. In september begin ik mijn nieuwe opleiding jazz uitvoerend danser bij London Studio Centre in Londen! In mijn zoektocht naar de opleiding die het beste aansluit bij mijn ambities, deed ik audities bij verschillende dansscholen. De verrassing was enorm toen ik hoorde dat ik bij ‘the lucky few’ hoorde en ben uitgekozen door London Studio Centre. Deze 3-jarige (hbo) dansopleiding in Londen is voor mij de ideale plek om mijn talenten verder te ontwikkelen en de belangrijkste stap naar een professionele danscarrière. Daarnaast zal het zelfstandige leven in Engeland een geweldige ervaring voor mij zijn. Waarom ik uw hulp vraag: Behalve het collegegeld van 16.000 euro per jaar (3x) maak ik ook kosten voor mijn verblijf op de campus daar. Hiervoor heb ik een maximale studielening afgesloten. Ook mijn ouders dragen een behoorlijk deel bij. Alleen is dat nog niet genoeg. Wilt u mij steunen en mijn droom uit laten komen? Als tegenprestatie mail ik mijn donateurs elke maand de exclusieve hoogtepunten van mijn tijd in Londen. Ook kunt u mij volgen op Facebook! Achtergrondinfo: Als 4-jarige begon ik met klassiek ballet. Mijn interesse in dans in verschillende stijlen (modern, hiphop, jazz en improvisatie) groeide elk jaar. Zo tof dat ik zelfs mijn havo kon combineren met een musical opleiding. Daarnaast volgde ik ook bij Mariëlle en Joost de Vooropleiding Dans en Theater bij Creating Art Productions in Den Haag. Erg pittig soms maar vooral heel leerzaam en leuk. Ik doe er alles voor om mijn droom uit te laten komen om ​​allround commercieel danser te worden. ************ How nice to meet you! I am Donna van Thuijl from the Netherlands, 17 years old and just finished my secondary school. In September I will start my new training for jazz executive dancer at London Studio Centre in London! In my search for the program that best fits my ambitions, I did auditions at different dance academy’s. It was a huge surprise when I heard that I was one of 'the lucky few' chosen by London Studio Centre. This 3-year dance education in London is the ideal place for me to further develop my talents and the most important step towards a professional dance career. In addition, independent living in England will be a great experience for me. Why I need your help: The tuition fee is 15,000 euros per year (3x). The cost of living is added to that. I have completed a maximum student loan for this. My parents also contribute a fair share. Only that is not enough. Do you want to support me and let my dream come true? In return, I send you exclusive monthly highlights of my stay in London. You can also follow me on Facebook! Background information: As a 4-year-old, I started with classical ballet. My interest in dance in different styles (modern, hip hop, jazz and improvisation) grew every year. So cool that I could even combine my havo with a musical education. In addition, I also attended Mariëlle and Joost the Dance and Theater Preparatory Course at Creating Art Productions in The Hague. Very tough sometimes but especially very educational and fun. I do everything I can to make my dream come true to become an all-round commercial dancer.

 

Fotoshoot 2017