Donateurs Gezocht

Donateurs gezocht! Help jij ons mee?

Gezondheidszorg

Created by :

Pesten Moet Stoppen

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Pesten Moet Stoppen
€ 0 of € 1.250
0% funded
6 day(s) left

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Stichting Pesten Moet Nu Stoppen is een landelijk steunpunt op het gebied van Pesten.Kinderen, jongeren, volwassenen, waaronder ook ouderen, kunnen op deze website terecht voor informatie. Wij zijn er voor de gepeste, de omstanders en ook voor de pester. Hulp kan worden gezocht bij één van de vele bij de Stichting aangesloten hulpverleners. Ook organisaties en instellingen kunnen voor hun vragen bij de Stichting terecht. De Stichting vraagt tevens aandacht voor die mensen in de samenleving die door hun ’anders zijn’ sneller te maken kunnen krijgen met pesten, zoals bijvoorbeeld: mensen met een lichamelijke en⁄of verstandelijke beperking, mensen met een andere seksuele geaardheid of mensen die door ras of huidskleur anders zijn. Pesten is van alle leeftijden. Pesten vindt plaats overal waar mensen zijn, zoals: op het schoolplein, op straat, op het sportveld en op de werkvloer. Verrassend genoeg is uit onderzoek gebleken dat zelfs in woonzorgcentra met grote regelmaat gepest wordt (1 op de 5 ouderen wordt gepest). Pesten heeft een enorme impact op het leven van iemand die gepest wordt. Niet alleen tijdens de periode dat iemand gepest wordt, maar ook lang daarna. De gevolgen van pesten beperken zich vaak niet alleen tot emotionele schade. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat pesten zelfs hersenbeschadiging tot gevolg kan hebben.