Donate your books

A bright educational future for everyone!

Educatie

Created by :

Donate your books

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

(NL) Aller eerst zouden wij ons even willen voorstellen. Wij zijn Wouter, Kevin en Manon en zitten in het tweede leerjaar van sociaal pedagogisch hulpverlenen. Momenteel zijn wij bezig met een project om engelse educatieve boeken in te zamelen voor scholen in Port Alfred, Zuid-Afrika. Je vraagt je vast af, waarom Port Alfred? Dit omdat Wouter en Manon 30 januari naar Port Alfred vliegen om daar voor vijf maanden onderzoek te doen. Wij willen geld inzamelen om de engelse boeken die wij hier ingezameld hebben te kunnen verschepen naar Port Alfred. Met als einddoel de educatieve ontwikkeling op deze lokale basisscholen te bevorderen.

Doneer en draag bij aan een leerzame toekomst voor deze kinderen!  


(EN) First of all, we even want to introduce ourselves. We are Wouter, Kevin and Manon and are in the second study year of social work. We are currently working on a project to collect English books for schools in Port Alfred, South Africa. You're wondering why to Port Alfred? This is because Wouter and Manon fly to Port Alfred the 30th of January for five months to do research. We want to raise money to ship the English books that we have collected in Leeuwarden to Port Alfred. Our goal is to arrange a educative development for the kids on the local primary schools (Port Alfred, South Africa).

Donate and contribute to these children's educational future!