Share page on:

Dignus werft fondsen voor projecten en voorzieningen die een aanvulling zijn op of een vernieuwing zijn van de zorg voor kwetsbare mensen, die wonen of verblijven in een accommodatie van Laurens Rotterdam. We doen dat voor ernstig zieke mensen in de allerlaatste fase van hun leven die willen sterven in een waardige en respectvolle omgeving (palliatief centrum Cadenza). We doen dat ook voor (woongroepen) jonge mensen met een niet aangeboren hersenletsel die onbeperkt in beperkingen volop aan het leven willen deelnemen. En voor alle andere doelgroepen in de zorg van Laurens, met Antonius Binnenweg (laboratorium van zorginnovatie) als basis.Daarnaast heeft Dignus zich ten doel gesteld om kunst en cultuur projecten ten behoeve van, in het bijzonder maar niet uitsluitend, de cliënten van Laurens te ondersteunen. Dit om de oudere en kwetsbare medemens te stimuleren om te participeren aan kunst en culturele projecten om zo een verbinding met elkaar te bewerkstelligen.