Deventer filosofiemaand april 2017

Deventer filosofiemaand april 2017

Maatschappij

Created by :

Filosoferen in Deventer

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 606 of € 5.000
12.1% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Deventer doet dit jaar voor het eerst actief mee aan de Maand van de Filosofie (April 2017). Als initiatiefgroep zijn we vanuit passie, en visie gestart. Het idee heeft een vlucht gekregen en dat vraagt nu extra investering in tijd, geld en middelen. Wij hebben jouw steun nodig om dit project succesvol neer te zetten en uit te bouwen.

Hoe kan jij meehelpen?
• Door te doneren via de knop op deze pagina, zodat het project kostendekkend wordt.  
• Door deze donatiesite als link te delen met vrienden en bekenden.

Tijdens de Maand van de Filosofie zijn er veel dingen te doen in Deventer.
Het programma is vindbaar op de site www.filosoferenindeventer.nl. 

Deventer kent een lange geschiedenis in de cultuur van het denken. Ook nu zijn er diverse initiatieven binnen Deventer die bij deze geschiedenis aansluiten zoals bijvoorbeeld de tafel van de dialoog en het filosofisch café. Toch staat binnen Deventer het samen denken en filosoferen maar amper of versnipperd op de kaart, en is de doelgroep die bekend is met deze initiatieven beperkt. Daarom willen we april als nationale maand van de Filosofie aangrijpen als kans om ook in Deventer onze krachten te bundelen. 

Als initiatiefgroep 'filosoferen in Deventer' willen wij filosofie ontdoen van haar stoffige en vage imago. Door samen te filosoferen, door van gedachten te wisselen en te luisteren naar elkaar, ontstaat er ruimte in ons denken en meer begrip voor elkaar. De kracht van filosofie is dat het zowel een nuttige als leuke manier is om met elkaar in contact te komen over thema’s die er toe doen.

Ieder jaar is er een ander thema voor de maand van de filosofie. Dit jaar is het thema 'RUST'. Zoals beschreven op de site van de maand van de filosofie, is er een grote roep naar meer rust in ons leven. We hebben 24/7 toegang tot het oneindige wereldwijde web. Technologieën stellen ons in staat voortdurend bereikbaar te zijn. Informatie stroomt binnen. Hoe stil te staan, hoe rust te vinden, in de drukte van alledag? Wat is innerlijke rust en is dit nastrevenswaardig? Ook in Deventer gaan we een maand lang nadenken over dit thema door middel van exposities, lezingen, workshops en dergelijke.

Om dit initiatief te kunnen realiseren is er naast veel vrijwillige inzet ook geïnvesteerd in de communicatie, zoals het ontwikkelen van de website, posters en flyers. We hopen op jouw steun om ons in financieel opzicht een handje te helpen en dit project kostendekkend te maken.

Draag jij filosofie een warm hart toe? En vind je dit een goed initiatief? Gebruik dan de doneerknop om ons te steunen. Je helpt ons eveneens door deze site als link door te sturen naar je eigen netwerk. Dankjewel!