De Passant

Opvang voor dakloze jongeren en probleem kinderen

Noodhulp

Created by :

De Passant

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De passant was het levenswerk van Dhr. Dirk Smith. Hij heeft zijn monumentale pand ter beschikkening gesteld voor dakloze jongeren in Krommenie. Na het overlijden van Dirk Smith was het zijn laatste wens dat zijn levenswerk doorgezet zou worden. Hij was blind en had de 2e wereld oorlog meegemaakt. Door hem zijn in