De maatschappelijke revolutie begint bij U (Legal Architecture - Fase I)

De maatschappelijke revolutie begint bij U (Legal Architecture - Fase I)

Maatschappij

Created by :

International Business Clinic

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 550 of € 10.000
5.5% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.De maatschappelijke revolutie begint bij U.

De International Business Clinic (IBC) is bezig met het opzetten van een landelijke beweging waarin wij maatschappelijke verandering willen realiseren via het versterken van het midden - en kleinbedrijf. In het bijzonder ondernemers met een arbeidsbeperking, ondernemers met een etnische achtergrond, oudere ondernemers en initiatieven met een idealistische doelstelling. Op deze wijze willen wij een katalysator voor verandering vormen. We zitten momenteel alleen in Amsterdam. De bedoeling is om in de loop van volgend jaar een tweede vestiging te openen. Daar hebben we U voor nodig! 

De overheid stelt slechts in beperkte mate subsidies beschikbaar. Kenmerkend is bovendien dat de focus bij het verstrekken van subsidies ligt op technologie eerder dan op de mens. De ondernemers die zich begeven in sectoren waar innovatie niet centraal staat, hebben daardoor weinig mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven. De fondsen & financieringsmogelijkheden worden puur ter beschikking gesteld vanuit het winstprincipe. Een belangrijke waarde in het proces doch niet de enige. 

Wij zien een maatschappij die in economisch opzicht zo uit verhouding is geraakt dat de mensen die de ruggengraat van onze economie vormen, het midden - en kleinbedrijf, een steeds verdere lastenverzwaring moeten dragen. Ondernemers krijgen steeds moeilijker financiering, worden belemmerd door toegenomen belastingdruk, bureaucratie en er zijn steeds minder faciliterende maatregelen om de ondernemingsdrift, die zo kenmerkend is voor dit land, te bevorderen.

De ondernemer die kwalitatief hoogstaand advies zoekt, kan dit eigenlijk niet vinden zonder daar hoge bedragen voor te moeten neertellen. Uit onderzoek gedaan door IBC blijkt dat er sinds de financieel economische crisis van 2008 een grote stroom van zzp’ers op de markt is gekomen. Deze immer groeiende beroepsgroep blijkt een aanzienlijk deel van de verborgen werkloosheid in ons land te vertegenwoordigen. Deze constatering ligt mede ten grondslag aan de inceptie van de International Business Clinic.

Wij hebben een trefzekere groeistrategie uitgewerkt die via een gefaseerde implementatie van drie afdelingen te weten, Legal Architecture, Business Infrastructure & Creative Innovation, de ondernemer bijstaat in alle facetten van het ondernemerschap. 

Voor deze campagne vragen wij om een donatie voor het uitbreiden van onze juridische afdeling, Legal Architecture. Daarna volgt mettertijd de volgende donatieronde voor het opzetten van de Business Infrastructure & uiteindelijk Creative Innovation. Wij willen het volledige concept in de loop van volgend jaar draaiende hebben. 

Vervolgens gebruiken wij deze blauwdruk om landelijke dekking voor onze dienstverlening te realiseren. Sluit je aan bij de revolutie en word donateur!