Deel pagina via:

De Ezelsociëteit stelt zich ten doel afgedankte ezels op te vangen en een goed leven te geven. De meeste ezels worden, nadat ze zijn opgeknapt, weer uitgeplaatst bij pleegouders. De oude en ziekte ezels krijgen een liefdevol thuis in de opvang van de Ezelsociëteit. We draaien volledig op particuliere giften maar helaas is dit niet voldoende om de aanwas van nieuwe ezels te verzorgen. Jouw donatie komt volledig ten goede aan de verzorging van een ezel. Je kunt ook een ezel adopteren zodat je op de hoogte wordt gehouden over zijn vooruitgang.