Share page on:

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke maaltijd en een dak boven zijn hoofd.
Daklozenopvang Stichting Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis.