CTG-machine

SAFER CHILDBIRTH

Gezondheidszorg

Created by :

CARE FOR A CHANGE

Location:

India, India

€ 770 of € 1.290
59.7% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Help en doneer voor een ctg!

Op de verlosafdeling van het Duncan Hospital is aan deze machines een groot tekort. Dit apparaat geeft een indicatie hoe het met de baby gaat en is nodig tijdens het inleiden van de bevalling en tijdens de bevalling zelf. Dit zijn momenten waarin er risico is op foetale nood en zeker hier gezien de complicaties waarmee vrouwen binnen komen. Door gebruik van een CTG-machine kan foetale nood vroegtijdig gesignaleerd worden en kan er snel gehandeld worden om het leven van een baby te redden. De verlosafdeling heeft 7 CTG-machines waarvan er slechts 4 volledig functioneren. Met een gemiddelde bezetting van 20-30 vrouwen is er dus vaak een groot tekort aan deze apparatuur. De aanschaf van een nieuw ctg is noodzakelijk en elke bijdrage hieraan kan levensreddend zijn.