Cordaid

Kansen creëren voor ieder mens.

Maatschappij

Created by :

Cordaid

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

1,2 miljard mensen, bijna een kwart van de wereldbevolking, leeft in armoede. Zij zijn het meest kwetsbaar voor natuurrampen, oorlog en geweld. Daarom zet Cordaid zich voor deze mensen in.


Voorzien in basisbehoeften
Cordaid werkt in die fragiele gebieden, ondanks dat het daar moeilijk is om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. We willen dat ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische kansen. Onze speciale aandacht gaat uit naar ondernemers, vrouwen en jongeren. Juist zij zijn de aanjagers van vrede en welvaart. 

Lokale kennis, lokale aanpak
Cordaid werkt met de lokale bevolking, want zij weten wat ter plekke echt nodig is en wat werkt. Bovendien leggen we verbindingen met bedrijven, organisaties en overheden op nationaal en internationaal niveau om wetgeving en overheidsbeleid te verbeteren. Hierdoor heeft ons werk blijvende impact: ook op de lange duur, én op grotere schaal.

Over Cordaid
Cordaid is een katholieke ontwikkelingsorganisatie. Het hoofdkantoor zit in Den Haag. In Nederland worden we gesteund door 288.000 donateurs. Cordaid is medeoprichter en lid van de internationale katholieke netwerken Cidse en Caritas Internationalis. In Nederland is Cordaid van oudsher bekend dankzij de fondsen Mensen in Nood, Memisa, Kinderstem, Bond zonder Naam en Microkrediet. Door samenwerking en bundeling van krachten besparen we kosten, kunnen we effectief werken en creëren we kansen voor ieder mens.