CO Foundation

Creating Opportunities

Sport

Created by :

CO Foundation

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

In de afgelopen 15 jaar heeft de CO Foundation – Creating Opportunities – projecten opgezet in Nigeria en Ghana die organisatorische en financiële ondersteuning geven op het gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding en jeugdwelzijn. De projecten zijn gebaseerd op drie belangrijke principes, te weten het gebruik van intrinsieke sterktes van de lokale bevolking, het zorgen voor een duurzame opzet die op termijn zelfvoorzienend is en het voorkomen van overheadkosten in Nederland zodat al het gedoneerde geld voor 100% in Nigeria en Ghana beschikbaar is. Op dit moment heeft de CO Foundation zijn handen vol aan het meest recente project 'Action Boys FC'. Meer dan honderd kleine voetballertjes worden elke dag voorzien van een goed georganiseerde training en water. Er wordt ook een hostel gerund waarbij er een groot aantal slaapplekken beschikbaar is en elke dag voor de armste jongens gekookt word.