Kinderwelzijn   

Created by :

Imad Chababi

Location:

El Jadida, Morocco

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN


Kinderbijslag is de financiële steun die door ouders wordt betaald ter ondersteuning van een kind of kinderen van wie zij geen volledige voogdij hebben. Kinderbijslag kan zijn
€ 0

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.