Share page on:

Casa-Gambia en Casa-Gambia-Nederland (Community Action Support Association) werken samen voor hetzelfde doel nl. Gambia West Afrika) op een hoger sociaal niveau brengen door middel van Onderwijs, Gezondheidszorg, Landbouw en Sport.

Casa-Gambia en Casa-Gambia-Nederland is een niet-gouvernementele organisatie, een niet-politieke,  niet-religieuze en een charitatieve vereniging zondeer winstoogmerk met als hoofddoel: Armoedebestrijding.