CARE FOR A CHANGE

Serving the community of Bihar

Gezondheidszorg

Created by :

CARE FOR A CHANGE

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

De geboorte van een meisje. Geen roze slingers, geen beschuit met muisjes en geen roze wolk. Teleurstelling, zorgen en wanhoop.

Bihar is een van de armste staten in India; het gemiddelde inkomen is 75 cent per dag. In de staat Bihar wordt 75% van de meisjes uitgehuwelijkt vóór hun 18e levensjaar. Onderzoek laat zien dat meisjes die trouwen op deze leeftijd vaker te maken krijgen met mishandeling door hun schoonfamilie. Door de jonge leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen en de lage kwaliteit van medische zorg is de geboorte van een kind zeer risicovol en vaak met grote gevolgen.

The Duncan Hospital in Raxaul, Bihar is een christelijk ziekenhuis dat zich inzet voor de aller armste mensen aldaar. Door zorg te dragen voor mensen ongeacht religie, kaste of inkomen willen zij bijdragen aan de ontwikkeling van Noord- India.
Wij zijn Machteld (verloskundige), Anouk (verpleegkundige) en Dieke (verpleegkundige) en zullen vrijwillig werkzaam zijn op onder andere de verlosafdeling en de kinderafdeling om bij te dragen aan liefdevolle en veilige zorg voor moeder en kind. Dit zullen wij doen in het ziekenhuis én daarbuiten in verschillende 'community out reach' projecten (zie link beneden).
Omdat wij al eerder in dit ziekenhuis hebben gewerkt, weten wij hoe hoog de nood is in dit gebied. Elke dag hebben wij te maken met onderdrukte vrouwen die (vaak) doodsbang zijn om hun familie onder ogen te komen na het krijgen van een meisje. Een mannelijke buurman heeft meer te zeggen over de behandeling van een vrouw, dan de vrouw zelf. Door onderwijs te geven, liefdevolle zorg te verlenen, te bekrachtigen en ondersteuning te bieden hopen wij te laten zien dat een vrouw het waard is om gehoord, gezien en gewaardeerd te worden.

Zie de volgende links voor meer informatie over het werk van The Duncan Hospital:

https://www.youtube.com/watch?v=hpQ-UoN_N4g
http://www.duncanhospital-eha.org/

http://www.duncanhospital-eha.org/chdp

Mocht u ons werk en het Duncan Hospital willen sponsoren, graag!


Wil je ervaringen vanuit India volgen? Zie www.careforachange.wordpress.com