CAMPAGNE NEDERLAND HUMAAN

HUMAAN LOKAAL

Maatschappij

Created by :

CAMPAGNE NEDERLAND HUMAAN

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

DIT IS MIJN HUMANISTISCH MANIFEST

Piketty heeft in een omvangrijk boek aangegeven dat vermogen in handen komt van steeds minder eigenaren en de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt. Eigendom als uitwas van de economie begon a met mensenhandel en slavenhandel., geldhandel en woekerrente. In de middeleeuwen werden werklozen en ander volk aan het werk gezet maar niet tegen loon maar tegen onderdak en voedsel.  Dit werd allemaal gecontroleerd door bestuurlijke bureaucraten. Maar ook de Romeinen bezaten slaven die voor weinig inkomen veel werk moesten verrichten. Alleen de rijken hadden en hebben voorrechten. Als er economische veranderingen moesten worden ingevoerd werd dat door de rijke elite tegengehouden. Volgens mij leven we nog in de Middeleeuwen.

Het manifest is te vinden op www.nicemove.digicollect.nl

en op

http://www.mijnbebstseller.nl/juristnet