Share page on:

CAMA is een wereldwijde zendingsbeweging die zich inzet om kerken en gemeenten te stichten en ondersteunen. CAMA staat voor Christian and Missionary Alliance en is onderdeel van een internationale organisatie die in meer dan 75 landen actief is met gemeentestichting, onderwijs, medisch werk en hulpverleningsprojecten. CAMA is volledig afhankelijk van giften. U kunt een éénmalige gift geven of ons maandelijks of jaarlijks ondersteunen.