BV Het Groene Laken

Gezellig samenzijn en ondertussen biljarten

Sport

Created by :

BV Het Groene Laken

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Wij zijn een biljartvereniging voor vg-sporters en zijn gevestigd in Haarlem. In een gezellige, huiselijke omgeving wordt op woensdagavond gebiljart in het Denksportcentrum 't Spaerne aan de Spaarndamseweg 416 in Haarlem.

De meeste van onze leden krijgen een uitkering of wonen in een gezinsvervangend huis en krijgen dan zakgeld.

Dit houdt in dat de vereniging met een zeer bescheiden budget werkt en daarvan alles moet bekostigen. Waaronder bijvoorbeeld het vervoer naar een toernooi als het Nederlands Kampioenschap. Maar ook de kosten van een kleine lunch wanneer een bevriende vg-biljartvereniging bij ons komt spelen.


Wij zijn daarom dan ook altijd op zoek naar donateurs en sponsors!

Wilt u sponsoren of een kleine donatie geven dan kunt u contact opnemen met Peter de Wit (023 - 526 31 23).

U kunt uw gift/donatie ook rechtstreeks overmaken naar bankrekening
NL56 RABO 0133 5405 96 t.n.v. P. de Wit o.v.v. van uw (bedrijfs)naam.