buurt talent

buurt talent

Maatschappij

Created by :

buurt talent

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 15.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Wat is Buurttalent Buurttalent is een project gericht op het versterken van de contacten en de samenhang in de wijk. Het project wordt gedragen door organisaties die in de buurt actief zijn, op het terrein van welzijn, onderwijs, zorg en sport. Buurttalent is een project van JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling. JSO ondersteunt gemeenten en maatschappelijke organisaties op verschillende manieren om vrijwillige inzet, burgerkracht en samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties en actieve burgers te vergroten en te optimaliseren. Doel Buurttalent zoekt de ‘taken bij mensen’ in plaats van ‘mensen bij taken’. Hiervoor werkt Buurttalent volgens de uitgangspunten van de BRONmethodiek. Modulen Buurttalent JSO heeft op basis daarvan verschillende modulen ontwikkeld. Zo is de methodiek op maat inzetbaar. Dit biedt mogelijkheden aan betrokken organisaties voor opbouw van nieuwe diensten, wijkarrangementen en ondersteuning van de opbouw van onderlinge hulprelaties tussen bewoners. Het hoofddoel van Buurttalent is om meer vrijwillige inzet te stimuleren op wijkniveau door de eigen kracht van buurtbewoners aan te spreken en vrijwillige wijkorganisaties te betrekken bij dit proces. Hierdoor wordt de betrokkenheid van mensen bij lokale organisaties en hun wijk versterkt. Wat biedt Buurttalent: Brengt mogelijkheden van mensen in beeld i.p.v. beperkingen (maatschappelijke participatie versus vacatures); Biedt concretisering kantelingsgedachte in veelal verouderd of niet bestaand vrijwilligersbeleid; Biedt werkmethodiek aan welzijn in verwarring; Vraaggerichte aanpak i.p.v. aanbodsgericht denken; Stimuleert samenwerking (vrijwilligers)organisaties (meervoudige i.p.v. enkelvoudige aanpak); Vergroot toegankelijkheid, bereik en openheid; minder kans op uitsluitingsmechanismen; Vernieuwing activiteiten en/of arrangementen met gebruikmaking van talenten i.p.v. alleen voorzetting traditionele pakket; Ontwerp van een (duurzaam) nieuw vrijwilligersbeleid geënt op maatschappelijke participatie.