Budosport voor iedereen

Budosport voor iedereen

Maatschappij

Created by :

Budosport voor iedereen

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 3.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Project “Budosport is voor iedereen”

Waarom dit project?

Wij ziensteeds meer dat er een grotere groep kinderen, jeugd en volwassenen

ontstaat diedoor financiële, emotionele, fysieke of andere redenen niet aan een

budosportkunnen doen.

Wij geven methet landelijk project “Budosport voor iedereen” ook deze groep

mensen dekans geven om te sporten. Het beoefenen van de budosporten heeft

naast devoordelen van een betere gezondheid en sterker lichaam, ook persoonlijk

een positiefeffect doordat men meer zelfvertrouwen krijgt en weerbaarder wordt.

 

Welke mensen proberen wij te bereiken?

Voor wie is dit project bedoeld?

Het landelijkproject “Budosport voor iedereen” is toegankelijk voor iedereen, maar

de nadrukkomt te liggen op de volgende groepen:

·       Kinderen,jeugd en volwassenen met een lichamelijke of mentale beperking

·       Kinderen,jeugd en volwassenen met een beperkt budget

·       Kinderen,jeugd en volwassenen met traumatische ervaringen (mishandeling)

·       Kinderen,jeugd en volwassenen met een "verkeerd" zelfbeeld (vanwege weinig

·       Zelfvertrouwen,ervaringen, etc)

·       Kinderen,jeugd en volwassenen met overgewicht

·       Ouderendie willen bewegen c.q. zich weerbaarder willen voelen

·       Waaromhebben wij u benaderd?

 

Wij hebben u nodig!

Om ditlandelijk project “Budosport voor iedereen” in stand te kunnen blijven

houden,zoeken wij zowel particulieren als bedrijven die of de budosport een warm

harttoedragen of anderen graag de kans willen geven om te sporten.

Met uwdonatie kunnen wij weer mensen aan het sporten houden. Onze huidige en

toekomstige sporters zijn dankbaarvoor elke donatie, voor slechts 7,50 euro

helpt u iemand om 4 weken te kunnensporten!

Op onzewebsite www.budosportvooriedereen.nl vind u nog meer informatie over

dit sportieveproject.

Bedankt voor uw donatie

Hoe gaanwij u bedanken voor uw steun?

Onze sporterszijn u zeer dankbaar dat u hen de mogelijkheid heeft gegeven, om

ook te kunnensporten ondanks alle uitdagingen waarvoor zij staan.

Wij willen u dan ook als volgtbedanken voor uw donatie.

Particulieren

·       Donatievanaf elk bedrag mogelijk!

·       Eendonatie van 25€ - u krijgt van ons een “waardevol” presentje thuisgestuurd.

·       Eendonatie van 50€ - een waardebon die recht geeft op 10% korting + 2 weken

onlinepersonal training.

·       Eendonatie van 75€ - een waardebon die recht geeft op 20% korting + 1 maand

·       Onlinepersonal training.

·       Eendonatie van 100€ - een waardebon die recht geeft op 30% korting + 1

maandonline personal training + 1x personal training sessie

·       inte wisselen bij www.shopmijnvoordeel.nl (kleding, accessoires, electronica,etc).

·       Onlinepersonal begeleiding, contact via telefoon, Skype (of anders) en e-mail.

·       Debegeleiding bestaat uit bijvoorbeeld schema’s t.b.v. bewegen, voeding,

algemenelife style of zelfverdediging & weerbaarheid.

·       Personaltraining, een personal trainingssessie van 1 uur (op locatie)

 

Bedrijven

·       Donatievanaf elk bedrag mogelijk!

·       Eendonatie tot 50€ - vermelding bedrijfsnaam op twee van onze

websites+ vermelding in onze nieuwsbrief 2x + fles wijn (donatie vanaf 35€).

·       Eendonatie van 100€ - vermelding bedrijfsnaam op twee van onze websites +

vermeldingin onze nieuwsbrief 4x + 2 flessen wijn.

·       Eendonatie van 250€ - vermelding bedrijfsnaam op twee van onze websites +

·       vermeldingin onze nieuwsbrief 4x + 1 les cursus zelfverdediging en

weerbaarheidvoor maximaal 10 personen.

·       Eendonatie van 500€ of meer - vermelding bedrijfsnaam op twee van onze

·       websites+ vermelding in onze nieuwsbrief 4x + 2x les cursus zelfverdediging en

weerbaarheidvoor maximaal 10 personen (groep mag veranderen).

·       Ukrijgt een les zelfverdediging en weerbaarheid op uw eigen locatie (indien

gewenstin onze dojo). Het maximum aantal deelnemers is 10 personen.