Bijeenkomsten

Soms hebben hulpverleners zelf hulp nodig

Maatschappij

Created by :

Hulp voor Hulpverleners

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

All the information (Tittle, description and content) is auto-translated using Google Translate.

Hulpverleners in de knel zijn niet alleen. Wij hanteren daarom de slogan samen sterk! Met bijeenkomsten door heel Nederland hopen wij velen te bereiken. Kom jij ook?

Het uitwisselen van kennis en ervaring staat bij ons voorop. Daarom organiseren wij regelmatig ervaringsbijeenkomsten door heel Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten zullen onze nuldelijs hulpverleners aanwezig zijn en kunnen deelnemers hun kennis en ervaring met elkaar bespreken en elkaar hulp en steun bieden.

Samen weet je meer dan dat jij in je eentje alles moet oplossen. Samen sta je sterk.

Deze leuze zijn de aanleiding geweest voor het opzetten van een netwerk met ervaringsdeskundigen. (Voormalige) hulpverleners met de ervaring dat het vak van hulpverlener soms erg zwaar kan vallen met alle gevolgen van dien. Zij kunnen als geen anderen begrijpen wat jij doormaakt, maar iedereen heeft wel een eigen route.  

Door regelmatig bij elkaar te komen, kunnen ervaringen worden uitgewisseld en kennis worden gedeeld. Niet alleen voor de hulpverlener die in de knel zit, maar ook voor de partners en kinderen. Zij worden vaak als eerste geconfronteerd met dat het anders gaat of dat de hulpverlener worstelt met bepaalde onderwerpen. Mede door deze bijeenkomsten wordt het mogelijk dat er begrip komt voor die worstelingen en kunnen er tips worden gegeven over hoe je hier mee om zou moeten gaan.

Een andere positieve ontwikkeling is dat er uit deze bijeenkomsten nieuwe vriendschappen ontstaan. Wanneer een hulpverlener het even niet meer ziet zitten of erg worstelt met een bepaald onderwerp, dan wordt het eenvoudiger om contact te leggen met een ervaringsdeskundige. Samen praten helpt en onze ervaringsdeskundigen begrijpen dat als geen ander. 

Tijdens deze bijeenkomsten zijn partners ook van harte welkom.