Beter zicht op een duurzame sociaal-economische toekomst voor de mensen in Oloonkolin Kenya

Beter zicht op een duurzame sociaal-economische toekomst voor de mensen in Oloonkolin Kenya

Maatschappij

Created by :

Stichting Oloonkolin Kenya

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 250 of € 2.500
10% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Mijn naam is Ton Smit. Ik ben werkzaam in het Oogziekenhuis Zonnestraal in Amersfoort als oogarts en medisch directeur van het lasercentrum. Ook ben ik bestuurslid van de Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH). Deze stichting zet zich in voor oogheelkundige zorg aan minvermogende mensen in ontwikkelingslanden.In samenwerking met stichting Oloonkolin Kenya gaan wij de Maasai in het gebied Trans Mara helpen zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden en een menswaardig bestaan op te bouwen door hun gezondheid en met name hun zicht te verbeteren. Hierdoor zullen zij weer volledig aan alle sociale, economische, politieke en culturele aspecten van het leven kunnen deelnemen. Ook zullen er veel levens gered worden van mensen die nu door gebrekkig zicht ten prooi vallen aan de wilde dieren in de Mara Rivier. Dit heeft natuurlijk niet alleen grote sociale impact, maar het heeft ook direct invloed op de economische groei in het gebied Trans MaraOok voor ons in Nederland heeft het voordelen. Door het moderniseren van de cataract-operatie-technieken krijgt de nieuwe generatie oogartsen in ontwikkelde landen steeds minder ervaring met het uitvoeren van de klassieke chirurgische ingrepen, zoals de Manual Small Incision Cataract Chirurgie (MSICS). In sommige gevallen is deze techniek te prefereren boven moderne technieken. Daarom streven wij ernaar aan de nieuwe generatie oogartsen de mogelijkheid te bieden om deze vaardigheden te leren en bij te houden in ontwikkelingslanden waar deze nog volop worden toegepast. Zo brengen wij kennis daar, maar ook weer terug in Nederland. Dit kan dan leiden tot een duurzame en wederzijds gunstige relatie in de toekomst.Begin maart 2016 gaan wij met een team naar Oloonkolin om daar, in samenwerking met het lokale medische team van Trans Mara West Hospital, staaroperaties uit te voeren. Hiermee zullen wij 100 of meer Maasai kunnen helpen bij het verminderen van hun visuele beperkingen. - Voor 25 euro kunnen wij een Maasai, die zelf niet in staat is om dit te betalen, weer laten zien, waardoor hun leven voor altijd zal veranderen.- Voor 5 euro kunnen we de kosten dekken om de patiënt te laten overnachten en hem of haar een maaltijd aan te bieden.Steun ons hierbij.Alvast hartelijk dank!