Beter in de dip naar huis

Ik onderzoek of door de inzet van Ipads stamceltransplantatie-patiënten eerder naar huis kunnen.

Gezondheidszorg

Created by :

St. Antonius Onderzoeksfonds

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Mevrouw H. Overbeek (Hematologie): "Ik onderzoek of door de inzet van Ipads stamceltransplantatie-patiënten eerder huis kunnen." Onderzoek of de inzet van beeldschermbegeleiding een meerwaarde heeft bij de begeleiding van stamceltransplantatie-patiënten en hun mantelzorgers.