Sport   

Aangemaakt door :

Belgian Deaf Devils

Locatie:

Brussel, België

Wij zijn Belgian Deaf Devils en zijn geplaatst voor EK 2019 en dat brengt ons heel wat onkosten mee. Vandaar deze actie.

EK Greece 2019 van 1 juni tot 15 juni 2019

Onze Belgische ploeg Belgian Deaf Devils zijn gekwalificeerd

voor EK Greece 2019. We zijn via de loting in de groep A terecht gekomen en

komen uit tegen Griekenland, Spanje en Italië.

Het systeem ziet uit als volgt: eindigen wij bij de

eerste 2 eindigen, dan zijn wij geplaatst voor de volgende ronde, vallen wij

uit de top 2, dan zijn wij uitgeschakeld en gaan wij naar huis.

Het aanloop ter voorbereiding naar deze EK vergt van

ons veel tijd en energie. Op het gebied van financiën kost het ons heel veel

geld. Ruwe schatting komen wij toe aan 25.000 euro om dit allemaal te

bekostigen. Onze spelers betalen ook uit hun eigen zak met het bedrag van 400

euro. We proberen ook op andere manier aan geld toe te komen. Zo hebben wij

crownfundingcampagne om aan benodigde geld toe te komen. Maar uit evaringen

vanuit het verleden, hebben wij ondervonden, dat dit geen echte succes

opgeleverd heeft. Via Belgische Voetbalbond krijgen wij wel het budget van 2000

euro, maar dat is niet voldoende, omdat het voorbereiden daarvan ons ook veel

geld zal kosten zoals bv transport naar luchthaven, een stage dag organiseren,

…. Dat neemt niet weg dat wij nog steeds gemotiveerd zijn om naar het geld te

zoeken en te vinden, die wij nodig hebben voor EK Greece 2019 maar dat wij

rekening moeten houden met hinderlijke obstakels om deze doelstelling te kunnen

bereiken.

We organiseren ook aantal evenementen zoals steakdag,

football festival, mosselfeest, … om aan benodigde geld toe te komen.

In het verleden was het zo simpel om aan het geld toe

te komen, maar dat is met de jaren die voorbij vlogen heel erg veranderd

waardoor het nu moeilijker wordt om aan het benodigde geld te komen. Vandaar

dat wij, de bestuursleden, de koppen bijeen zetten om samen te bespreken, om

samen te brainstormen en om samen te besluiten hoe wij aan het benodigde geld

toekomen om Greece 2019 te kunnen bekostigen, wat niet echt simpel is. We

hebben in het verleden zelfs lening moeten aangaan om dit te kunnen bekostigen,

maar dat is het wel op onze risico qua het terugbetalen. Vandaar dat wij zopas

beslist hebben om naar de toekomst toe geen lening aan te gaan wegens grote

risico en moeten wij dus blijven zoeken naar de mogelijkheden om aan het

benodigde geld toe te krijgen.

We zijn natuurlijk ervan overtuigd in het goede

afloop, maar dat neemt niet weg dat wij alsmaar met de hinderlijke obstakels

zitten. Naar de toekomst toe om het beter te maken omtrent aan het toekomen van

benodigde geld, hebben wij steun van Stijn Coninx, de Belgische filmregisseur

waarvan zijn zoon Klaas ook speler is van onze nationale ploeg Belgian Deaf

Devils.


€ 0 van € 24.000
0% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.