€ 0 0%
from € 1.500
closed

Share page on:

Ik werk op een (kleinschalige) woning voor mensen met een verstandelijke beperking die in hun laatste levensfase zitten. Er wonen voornamelijk mensen bij ons met het syndroom van down die te kampen hebben met enige vorm van dementie. Toen ik Anneke van der Plaats leerde kennen raakte ik enthousiast over haar ideeën. Deze zijn helaas bijna niet te realiseren qua kosten en er wordt toch nog anders naar de gehandicaptenzorg gekeken dan naar de regulieren ouderenzorg. Terwijl het hier misschien wel nog belangrijker is. Deze mensen verliezen al zoveel van hun bestaan, herkenning is gewoon onwijs belangrijk! Mensen met dementie zijn gebaat bij een goed ingerichte omgeving. Het kan de onafhankelijkheid en het welzijn vergroten. Als de woonomgeving herkenbaar is en lijkt op de inrichting van een huis, dan voelen de bewoners zich veiliger en meer op hun gemak. Lange gangen met veel identieke deuren zijn verwarrend voor een persoon met dementie en kunnen dwaalgedrag veroorzaken. Het is van groot belang dat de leefomgeving van mensen met dementie en van mensen met een beperking aansluit op hun belevingswereld. Taal speelt bij mijn doelgroep nauwelijks nog een rol waardoor ervaringen via de zintuigen het belangrijkste is. In een belevingsgericht interieur houd je rekening met zintuiglijke ervaringen en daarop baseer je het interieur. Onze cliënten leven voornamelijk in de woonkamer. Van de 9 bewoners, brengen er 0 de dag door op hun eigen kamer! De bewoners zijn gebaat bij gezelligheid en nabijheid. Ik zou graag onze woning/woonkamer willen inrichten als een "ouderwetse" woonkamer, afstemmend op de beleving van de doelgroep. Een eigen 'voordeur' benadruk het belangrijke gevoel dat zij ook een eigen persoonlijke woonruimte hebben.