Share page on:

De Stichting Bachi Amaa heeft als doel kinderen in Nepal die geen gezond ouderlijk thuis hebben, te ondersteunen op het gebied van levensonderhoud, onderdak en onderwijs. 

Kindertehuis: de Stichting ondersteunt 15 kinderen op het gebied van levensonderhoud, onderdak en onderwijs. Deze kinderen hebben zelf geen gezond ouderlijk thuis. Ze wonen met z’n allen in een huis en hebben 2 pleegouders. 
Schoolfonds: De Stichting ondersteunt tevens kinderen van het Anandaban Lepra Ziekenhuis Schoolfonds. Een deel van de kinderen zijn gehandicapt of hebben lepra en wonen thuis of bij familie.