Alzheimer Centrum Groningen

Leren leven met dementie

Gezondheidszorg

Created by :

Alzheimer Centrum Groningen

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Visie

Het Alzheimer Centrum Groningen (ACG) en het Alzheimer Research Centrum Groningen (ARCG) willen in 2020 de grootste aanbieder van topreferente dementiezorg zijn in de regio Noord-Nederland. Wij zijn dan de ‘preferred provider’ voor zorgverzekeraars, partner voor beleidsmakers en leveren veilige en hoogwaardige topreferente dementiezorg.

We zetten in op het brede continuüm van integrale dementiezorg gericht op risicoreductie van dementie bij mensen met een verhoogd risico op dementie, preventie van gedragsproblemen, steunpunt van de regionale basiszorg en topklinische diagnostiek & behandeling.

We hebben zowel in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek als in onderwijs onze focus verlegd en verbreed naar het totale spectrum van gezondheidsbehoud, gezondheidsbevordering en gezondheidsherstel.

Daarom is onze gezamenlijk gedragen motto:


LEREN LEVEN MET DEMENTIE’


Missie

We zullen patiënten, hun naasten, zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en politici mobiliseren om de impact van dementie op het leven van de patiënt van vandaag te verminderen en de behandeling voor de patiënt van morgen te verbeteren.

Als Alzheimer Centrum Groningen willen we:

- topreferente diagnostiek en zorg op maat verlenen aan mensen met dementie en aan hun naasten;

- de brug slaan tussen basaal wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van dementie en tussen klinisch onderzoek dat leven met dementie dragelijker probeert te maken;

- mensen met dementie en hun naasten voorzien van het beste advies en steun om verder te leren leven met dementie;

- zorg dragen en ons verantwoordelijk voelen voor goede ketenzorg voor mensen met dementie in de regio;

- het klimaat van samenleving en gezondheidszorg zodanig beïnvloeden dat mensen met dementie in staat worden gesteld hun leven kunnen leven zoals zij dat wensen.