Akka's Ganzenparadijs

Ieder levend wezen verdient een gelukkig bestaan!

Dieren

Created by :

Akka's Ganzenparadijs

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Akka's Ganzenparadijs is een vogelopvangcentrum in Dalen dat zicht bekommert om het lot van alle vogels die niet door de wet beschermd worden, ookwel gedomesticeerde vogels. Met een opvangcentrum van 3,5 hectare grond vangen we tal van dieren op zoals ganzen, eenden, hanen en kippen, pauwen, kalkoenen. We bieden ze een veilige haven en een goede verzorging, in afwachting van een nieuw adoptiegezin. We kunnen hierbij niet zonder de steun van donateurs en vrijwilligers.Het geld dat we inzamelen wordt rechtstreeks voor de dieren gebruikt voor voederkosten en medische kosten.