Share page on:

AINF  (Animal in Need Foundation) werd in 2007 op initiatief van een drietal dames opgericht om de op dat moment bestaande groep vrijwilligers een formele status te geven en daardoor haar doelstelling beter te kunnen verwezenlijken, mede door het feit dat een stichting geen geld mag uitkeren aan andere doelen dan het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Dit concept biedt eventuele donateurs zekerheid over de bestemming van hun donaties.

Deze betrouwbaarheid is voor elke stichting noodzakelijk. 

 AINF is een ideële stichting, dat wil zeggen dat alle inkomsten volledig ten goede komen aan de honden.
Zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen géén inkomsten uit gelden van de stichting.