Actie voor Vluchtelingenkamp Kara Tepe

Tover een lach op de gezichten van de bewoners van Kara Tepe!

Vluchtelingenhulp

Created by :

Actie voor Vluchtelingenkamp Kara Tepe

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Van 14 t/m 23 oktober gaan wij,Marga Vermeulen en Madelon Witte, via de stichting Because We Carry (www.becausewecarry.org) de handen uitde mouwen steken in vluchtelingenkamp Kara Tepe op Lesbos. Hier worden ca. 1000kwetsbare vluchtelingen opgevangen, waaronder veel vrouwen en kinderen.

In het kamp zijn onlangs tweecommunity keukens neergezet, maar simpel keukengerei zoals theedoeken,pollepels, mesjes etc. ontbreken nog in de 300 woonunits. Daar willen wij metjullie donaties voor gaan zorgen! Elke dag worden er activiteitengeorganiseerd voor de kinderen, die vaak zwaar getraumatiseerd zijn. Van dedonaties willen wij 400 effen witte kinder T-shirts en textielviltstiftenaanschaffen, zodat ieder kind zijn eigen T-shirt kan versieren, een leukeafleiding en een dierbaar bezit! 

Maar het vervoer van al dezeartikelen naar het kamp op Lesbos moet nog bekostigd worden.... Helaas hebbenwij geen enkele vervoerder bereid gevonden dit gratis of voor een gereduceerdbedrag voor ons te doen, dus ook de vervoerskosten zullen betaald moeten wordenuit de donaties die wij ontvangen.
Jouw financiële steun is daarbijmeer dan welkom, elke euro helpt ons weer een stukje verder. Mogen we ook opjouw bijdrage rekenen?

Alvast enorm bedankt namens debewoners van vluchtelingenkamp Kara Tepe op Lesbos!