Actie voor SOS Dolfijn door Jolanda Meerbeek

Actie voor SOS Dolfijn door Jolanda Meerbeek

Maatschappij

Created by :

Actie voor SOS Dolfijn door Jolanda Meerbeek

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

SOS Dolfijn
€ 375 of € 500
75% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

SOS Dolfijn is de enige organisatie in heel Noord Europa met voldoende kennis en expertise om dolfijnen en bruinvissen op te vangen. Elk jaar worden er meerdere ernstig zieke of gewonde dieren opgevangen nadat ze zijn aangespoeld op de Nederlandse, Belgische of Duitse kust. Ongeveer de helft van de opgevangen dieren wordt gered. SOS Dolfijn is daarmee het meest succesvolle rehabilitatiecentrum ter wereld! Iets waar ik heel erg trost op ben!

24 uur per dag staat ons team klaar om hulp te bieden aan deze dieren in nood. Mijn pieper heb ik daarom dag en nacht op zak. Een ieder die mij kent weet dat afspraken die ik maak altijd zijn onder de voorwaarde zijn dat ik geen dier hoef te redden van het strand! Dit werk is voor mij niet een baan, maar het is mijn levenswerk. Alles draait voor mij om het redden van deze bijzondere en unieke dieren en aan het leveren van een bijdrage om deze dieren een leefgebied te kunnen geven waar zij in kunnen gedijen. Het beleid dat wij voeren is daarom niet alleen gericht op dieren die in de problemen zijn geraakt maar richt zich daarnaast op bescherming en behoud van walvisachtingen in de Noordzee via het faciliteren van wetenschap en het ondernemen van educatieve activiteiten.

SOS Dolfijn (mijn team!) is de enige groep mensen in heel noord Europa die de expertise heeft en de vergunning bezit om deze dieren hulp te mogen bieden, op te mogen vangen of als nodig is uit het lijden te mogen verlossen.

Helaas heeft de stichting het financieel zwaar en dreigen wij “om te vallen” als er niet op tijd extra financiële steun kan worden gerealiseerd. De hoofdreden voor het niet goed op poten krijgen van onze funding is de setting waarin we werken. SOS Dolfijn was voorheen een afdeling van het Dolfinarium. Na verzelfstandiging tot een onafhankelijke stichting is een eigen beleid, doelstellingen en team gevormd maar is onze vestigingslocatie onveranderd gebleven. Juist deze vestigingslocatie blijkt onvoordelig voor onze profilering en daardoor voor onze funding. Derden blijven ons zien als een afdeling of onderdeel van een commerciële bedrijf en zijn daardoor niet bereid ons te willen steunen.

Door het aangaan van intensievere samenwerking met andere opvang- en natuurcentra elders, denken wij bovenstaande ambitie beter te kunnen verwezenlijken en meer kracht bij te kunnen zetten. Wij zij dan ook op zoek gegaan naar mogelijkheden voor verhuizing naar een andere locatie.

Momenteel is er nog geen andere vestigingslocatie gevonden. Ondanks dat zijn wij ervan overtuigd dat een vertrek bij het Dolfinarium noodzakelijk is voor een succesvol voortbestaan van de stichting. Daarom hebben wij besloten, ook zonder direct zicht op een toekomstige vestigingsplek, onze locatie op het Dolfinarium per 1 januari 2017 te verlaten.

Hoewel gewaagd, brengt deze “sprong in het diepe” nieuwe mogelijkheden met zich mee. We onderstrepen hiermee dat we een zelfstandige organisatie zijn, die volledig afhankelijk is van giften, donaties en sponsoring, wat zal lijden tot een verbetering van de resultaten van onze fondsenwervende activiteiten. Een nieuwe locatie zal bijdragen tot vergroting van onze naamsbekendheid en zal onze zelfstandigheid benadrukken. SOS Dolfijn zal op een andere plek beter tot haar recht komen en nog succesvoller haar werk kunnen verrichten.

Ondanks de spannende situatie zien wij de toekomst daarom positief tegemoet!

De bruinvissen, Nena en Sven, die nu nog worden verzorgd kunnen naar wij hopen spoedig worden uitgezet, maar vanaf nu zullen alle bruinvissen en dolfijnen die aanspoelen, komen te overlijden als er niet voldoende geld wordt ingezameld voor een nieuwe opvanglocatie. Dit moeten we zien te voorkomen.

We kunnen de unieke expertise en kennis SOS Dolfijn om deze dieren te beschermen, behouden of als nodig te redden toch niet verloren laten gaan?

Daarom vraag voor steun!!

Door een donatie via deze web-pagina kun je meehelpen SOS Dolfijn haar voortbestaan te laten behouden en geef je unieke diersoorten die (vaak door menselijk toedoen) in de problemen zijn gekomen een tweede kans!

SOS Dolfijn is een non-profit organisatie en is volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.