Achter de Regenboog

helpt kinderen met verwerken

Maatschappij

Created by :

Achter de Regenboog

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Jaarlijks krijgen zo’n 8000 kinderen en jongeren van 0-18 jaar te maken met de dood van een ouder, broer of zus. Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van deze ingrijpende ervaring zodat zij een gezond volwassen leven op kunnen bouwen. Achter de Regenboog organiseert lotgenotencontact: weekenden en dagen. Op ons Forum kunnen kinderen en jongeren in een besloten, veilige omgeving met elkaar praten. Vragen? Bel onze Informatie - en Advieslijn: 0900-2334141 Stichting Achter de Regenboog is een vrijwilligersorganisatie. We zijn afhankelijk van donaties, sponsoring en fondsenwerving. Achter de Regenboog werkt vanaf medio 2005 volgens de financiële parameters van het CBF en de daarbij behorende criteria. Sinds 2011 heeft AdR het Certificaat voor Kleine Goede Doelen. Doneer en laat kinderen en jongeren mee doen aan een Regenboogweekend of een Regenboogdag! Iedere euro telt!