Accepteren en Participeren

Waar een ieder telt!

Maatschappij

Created by :

Accepteren en Participeren

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Onze organisatie richt zich op het ondersteunen van jongeren met problemen en/of een verstandelijke handicap. Deze mensen vallen vaak tussen wal en schip, terwijl ze op zoveel manieren bij kunnen dragen aan onze samenleving. Door gebrek aan warmte, geduld en echt oog voor hun persoonlijke behoefte in het handhaven van werk of een opleiding, bereiken zij vaak niet hun volledige potentieel. Onze organisatie gelooft dat het mogelijk is om op een commerciele manier (dus volledig onafhankelijk van zorg budgetten) deze mensen de goede richting op te helpen naar een volwaardig zelfstandig bestaan.

Wij denken dit te realiseren op een plek waar veiligheid en begrip voor ieders persoonlijke tekortkomingen centraal staat. Deze plek zien wij voor ons als een klein paradijsje vol groen, ruimte, dieren en alle mogelijkheden om creativiteit en vaardigheden te ontwikkelen