Gezondheidszorg   

Aangemaakt door :

Viroless

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Bijna 90% van ondervraagden vindt dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar het COVID19 beleid, factoren en maatregelen nodig is. Vindt jij dat ook en wil je een belangrijke bijdrage leveren dan kan dat nu!


Al meer dan een jaar doen wij onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen diverse factoren, zoals het weer, en COVID-19.

Door onze studie: “Environmental risk factors of airborne viral transmission: Humidity, Influenza and SARS-CoV-2 in the Netherlands“ waren wij in staat om vast te stellen hoe ontzettend groot het effect van luchtvochtigheid is op de verspreiding van zowel SARS-CoV-2 als Influenza. Zo groot dat wij in de zomer, op de week nauwkeurig, voorspelden wanneer (i) de tweede golf zou starten, (ii) wanneer de ziekenhuisopnames zouden stijgen en (iii) wanneer Nederland in Lock-down zou gaan. Al die voorspellingen kwamen uit! Ook deelden wij AANGETEKEND onze grote zorgen met onze majesteit, het RIVM, het kabinet en veiligheidsregio's....Hoe hebben wij de effecten van luchtvochtigheid onderzocht?


We begonnen met contacten leggen met het RIVM, KNMI, Nivel en CBS. Zo kwamen we aan alle data die we nodig hadden.


Gebruikmakend van de nieuwste (Spatial and Spatio-Temporal) modelleringstechnieken zijn wij in staat geweest om weer-data van het KNMI, positieve tests, ziekenhuisopnames en sterftecijfers tussen alle 355 gemeenten, in Nederland, dagelijks te analyseren en met elkaar te vergelijken. En dat vijf maanden lang. Het - soms kleine - verschil in specifieke luchtvochtigheid (q) tussen de gemeenten verklaarde een aanzienlijk deel van de casusverschillen. Wij zijn niet alleen in staat geweest om een verband te leggen met specifieke luchtvochtigheid (q). Wij zijn ook in staat geweest om inzichtelijk te krijgen hoe groot het effect van specifieke luchtvochtigheid (q) op de verspreiding is. Dat aandeel is aanzienlijk. Onze conclusie is dan ook dat wanneer de specifieke Luchtvochtigheid (q) afneemt, we een duidelijke opmars zien in COVID-19-gevallen. Wanneer de specifieke luchtvochtigheid (q) toeneemt, zien we een duidelijke en afname. Gebruikmakend van onze modelleringstechnieken waren wij in staat om onze voorspellingen te doen. Het uitkomen van die voorspellingen gaf ons extra vertrouwen dat we op het juiste spoor zaten. 


Wat zijn de effecten van luchtvochtigheid? Hoe werkt het?


De specifieke luchtvochtigheid (q) heeft een aantal gevolgen voor besmetting met beide 'Envelop Virussen', Influenza en SARS-CoV-2:


1. De ‘ademhalingsdruppel’, ook wel 'respiratoire druppel' genoemd, verdampt deels bij een lage luchtvochtigheid. Hierdoor wordt hij lichter en kan hij voor een langere tijd blijven zweven. Deze druppel verandert dan, zoals deze vaak in de media wordt genoemd, in een ‘Aerosol’. Hoe lager de specifieke luchtvochtigheid (q), hoe lichter de druppel en hoe langer deze kan blijven zweven. Hoe meer van deze ‘Aerosolen’ wij in ademen, hoe hoger de 'Viral Load' en hoe groter de kans om besmet te raken.

2. 'Respiratoire druppels' bevatten naast de virusdeeltjes ook 'zouten'. Wetenschappers hebben een opvallend fenomeen ontdekt. Wanneer de 'respiratoire druppel' veel water bevat dan de-activeren de virusdeeltjes sneller door deze 'zouten'. Maar deze zelfde zouten vormen een soort 'zoutschild' om de 'Aerosol' wanneer deze verdampt. En hierdoor blijven de virusdeeltjes niet alleen langer actief maar deze 'zoutschild' beschermt de hele 'Aerosol' op het moment dat deze ingeademd wordt.

3. Een lage specifieke luchtvochtigheid (q) heeft ook tot gevolg dat onze slijmvliezen (‘Mucosa’), onze natuurlijke barrière tegen virussen, uitdroogt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat onze slijmvliezen minder effectief zijn als ze uitgedroogd zijn. Daar komt dus bij dat de 'zoutschild' van de 'Aerosol' ook nog eens ervoor zorgt dat de 'Aerosol' wordt beschermd door je, op dat moment al minder werkende, slijmvliezen (‘Mucosa’).


Het blijkt dat als de specifieke luchtvochtigheid (q) boven de 8 g/kg is dat besmettingen enorm afnemen. Ze nemen zo sterk af dat wij, en andere wetenschappers, geloven dat er dan geen 'Aerosolen' ontstaan. Zodra de specifieke luchtvochtigheid (q) onder de 6 g/kg komt beginnen we een toename te zien. In de zomer kan de de specifieke luchtvochtigheid (q) oplopen tot boven de 11 g/kg en in de winter zo laag zijn als 2 g/kg.

Ons onderzoek laat zien dat:Iedere verhoging van de specifieke luchtvochtigheid met 1 g/kg leid tot een afname van 5% aan besmettingen. Reken maar uit hoeveel besmettingen dat betekend bij 9 g/kg verschil. Daar kan geen avondklok tegenop!


Specifieke Luchtvochtigheid vs. Relatieve Luchtvochtigheid


Wij zijn gewend geraakt aan de term 'Relatieve Luchtvochtigheid'. Dit wordt uitgedrukt in een percentage (%). Wat veel mensen niet weten is dat Relatieve Luchtvochtigheid (RH) relatief is aan de temperatuur. Oftewel; een RH van 70% bij 8 graden Celsius is droger dan een RH van 40% bij 20 graden Celsius. Bij 'Specifieke Luchtvochtigheid' (q) wordt werkelijk gemeten hoeveel waterdamp in de ruimte aanwezig is. Vandaar dat Specifieke Luchtvochtigheid wordt uitgedrukt in grammen waterdamp per kilogram lucht (g/kg). 


Om een beetje de verhouding te begrijpen, een lage Specifieke Luchtvochtigheid van 6g/Kg staat gelijk aan:


  • Relatieve Luchtvochtigheid van 40% bij 21 graden Celsius. Lager dan dit wil je het niet hebben.
  • Relatieve Luchtvochtigheid van 45% bij 17 graden Celsius. Lager dan dit wil je het niet hebben.


Om een beetje de verhouding te begrijpen, een hoge Specifieke Luchtvochtigheid van 8g/Kg staat gelijk aan:


  • Relatieve Luchtvochtigheid van 50% bij 21 graden Celsius. Dit is waar je het wilt hebben.
  • Relatieve Luchtvochtigheid van 65% bij 17 graden Celsius. Dit is waar je het wilt hebben.


Hoe hebben wij kunnen voorspellen door middel van luchtvochtigheid?


Wij kregen niet alleen real-time data van alle 37 weerstations van het KNMI. Wij kregen ook maar liefst 20 jaar aan weer-data van al deze stations. Sinds 2000. Hierdoor waren wij in staat de seizoenspatronen ('Seasonality') te analyseren. En wat blijkt? Het Nederlandse weer, en de specifieke luchtvochtigheid in het bijzonder, is erg stabiel. Ieder jaar, rond week 44 (eind oktober), daalt de luchtvochtigheid onder de 'magische grens' van 6 g/kg. Het ene jaar kan het week 43 zijn en het andere jaar is het week 45. En we zien ook ieder jaar, jaar op jaar, de specifieke luchtvochtigheid toenemen vanaf April. En ieder jaar, in Mei, passeert de specifieke luchtvochtigheid de belangrijke grens van 8 g/kg. Dat gebeurd rond week 20 (half mei).


Zo konden wij de tweede golf voorspellen in week 44. En zo voorspellen wij dat de golf zal eindigen in mei '21. En ook voorspellen wij, in tegendeel tot Professor Jaap van Dissel van het RIVM, dat er geen derde golf zal komen in juni. Die komt wel weer in het najaar. En weer rond week 44.


De gevolgen van deze nieuwe inzichten zijn enorm


Door ons onderzoek laten we zien:


1. Hoe groet de invloed van 'Aerosolen' is;

2. Hoe 'Aerosolen' ontstaan (door Luchtvochtigheid);

3. Hoe groot de invloed van 'Luchtvochtigheid' is. De conclusies kunnen in modellen van het RIVM geïntegreerd worden;

4. Wanneer bepaalde maatregelen genomen kunnen worden. Maar ook wanneer er versoepelt kan worden en wanneer niet;

5. Welke andere maatregelen ook effectief zijn. Zoals Luchtbevochtiging en Luchtreiniging. Ook wanneer ze nodig zijn.


De enorme invloed van het RIVM


Wij kregen veel nette reacties terug. Reacties van minister Hugo de Jonge, diverse burgemeesters en zelfs een reactie namens onze majesteit. Alle reacties waren erg positief. Wij werden gecomplimenteerd voor onze inzet. Maar alle partijen - om op zich begrijpelijke redenen - gaven aan dat zij niet in staat waren om dergelijke wetenschappelijke stukken goed te kunnen beoordelen. Alle partijen verwezen, collectief, naar het RIVM. Er werd aan ons verteld dat het RIVM ons onderzoek zou beoordelen en dat alle partijen beoordeling door het RIVM zouden afwachten.


Het RIVM liet vervolgens - WEKEN LATER - weten dat ons onderzoek pas serieus genomen zou worden nadat er een ‘Peer-Review’ had plaatsgevonden. Dit terwijl wij hadden aangeboden om al onze modellen en data aan het RIVM beschikbaar te stellen. Zodat het RIVM zelf snel een ‘Peer-Review’ kon doen. ‘Peer-Review’ duurt namelijk, gemiddeld, 6 maanden. En daar konden wij niet op wachten! Wij wisten namelijk dat de tweede golf binnen 6 weken zou plaatsvinden. Rond week 44 (eind oktober). Niet pas over 6 maanden. Iets waar wij het RIVM op hebben gewezen. Overigens, het moet gezegd worden dat alle wetenschappers weten dat ‘Peer-Review’ gemiddeld 6 maanden duurt. Deze houding nemen wij, NOG ALTIJD, het RIVM erg kwalijk. Net zoals wij het RIVM het kwalijk nemen dat zij actief de rol van Aerosolen en Luchtvochtigheid bagatelliseren. Eerder onderzoek, van het RIVM zelf, heeft namelijk met Influenza al aangetoond dat luchtvochtigheid een zeer belangrijke rol speelt.


Waarom het RIVM zo halsstarrig de derde besmettingsroute - besmetting door de lucht - blijft marginaliseren is voor ons een raadsel! De wetenschappelijk feiten, die breed gedragen worden door zeer gerenommeerde wetenschappers van o.a. Yale, Harvard, Virginia-tech, Columbia en TU Delft, zijn ondertussen zo bekend dat het marginaliseren door het RIVM ook anderen op is gevallen...


Het RIVM werkt niet mee. So what?


De gevolgen hiervan zijn catastrofaal! Alle beleidsmakers kijken, vrijwel uitsluitend, naar het RIVM. Omdat zij zelf niet de wetenschappelijke kennis hebben. Dat betekend dat beleidsmakers ook blind zijn voor eventuele verkeerde inschattingen van het RIVM. En net zoals beleidsmakers kijken naar de adviezen van het RIVM, zo kijkt vrijwel iedereen naar "de richtlijnen van het RIVM". Scholen, Kinderopvang, Verpleeghuizen en andere organisaties kijken allemaal naar


"De richtlijnen van het RIVM..."


Maar wetenschappelijk gezien is het beleid middelmatig. Althans wij beschouwen het beleid, en dus de richtlijnen, als onvolledig. Zolang de grote rol van 'Aerosolen', hoe deze ontstaan, en waardoor ze beïnvloed worden niet onderdeel uitmaken van het beleid en de maatregelen.


Wat is Peer-Review?


Het peer-reviewproces onderwerpt het wetenschappelijke werk, het onderzoek of de ideeën van een auteur aan het onderzoek van anderen die experts zijn op hetzelfde gebied (peers) en wordt noodzakelijk geacht om academische wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen. Zo werden wij stevig aan de tand gevoeld door de 'Reviewers'. Zo werden wij uitgedaagd of we wel voldoende rekening hadden gehouden met de effecten van overheidsmaatregelen en andere factoren. En terecht!


Maar dat was voor ons juist een uitgelezen kans om de voordelen van onze modellen te laten zien. Overheidsmaatregelen, zoals lockdowns, het sluiten van scholen en horeca hadden namelijk geen invloed op onze modellen omdat wij dagelijks iedere gemeente vergeleken met de overige 355 gemeentes. Hierdoor hadden die landelijke maatregelen geen effect op de uitkomst. Beleidsmakers varen daarom vaak uitsluitend op peer-reviewed papers. Omdat er objectief en scherp gekeken wordt naar hetgeen wetenschappers stellen en tegengas een onderdeel is van het process.


Wat is de status van ons Peer-Review?


Ons onderzoek is ondertussen, nu 6 maanden later, eindelijk door het peer-reviewproces gegaan en onze studie is gepubliceerd in 'Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology'. Een wetenschappelijke journal, gespecialiseerd in Epidemiologie (wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten binnen en tussen populaties). De Journal wordt uitgegeven door Elsevier. Wij zijn dan ook erg trost dat ons werk door experts op het gebied van Epidemiologie wordt erkend.


Waarom zijn wij een crowdfunding campagne begonnen? AWARENESS!


Ons doel is om beleidsmakers te beïnvloeden door Awareness over de weersinvloeden te vergroten. Zoals luchtvochtigheid. Een crowdfunding campagne slaagt ook doordat veel mensen het steunen. Dat is AWARENESS!


Coronaweer 2.0, Weerradar voor COVID-19


Een van de manieren waarop wij ook Awareness creëren is via onze website www.coronaweer.nl.Coronaweer is een cloud platform dat in realtime data verzamelt van 37 weerstations van het KNMI (Nederlandse Weerdienst) en automatisch relatieve luchtvochtigheid omzet in specifieke luchtvochtigheid. Het integreert ook dagelijkse COVID-19-gerelateerde gegevens van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en integreert ook gegevens van populatiegegevens van het CBS (Landelijk Bureau voor de Statistiek).


Updates die we graag willen doen


Op dit moment levert Coronaweer al waardevolle inzichten op. Maar om er het maximale uit te halen, moet een bezoeker zelf nog data interpreteren. We hebben al veel videos gemaakt om mensen te leren hoe ze de gegevens moeten interpreteren. Maar het is niet gebruiksvriendelijk genoeg. Daarom werken we aan een vernieuwde versie van Coronaweer. Wij zijn van mening dat deze updates de bruikbaarheid zullen vergroten en nog waardevollere inzichten zullen opleveren. Allemaal in de hoop om Awareness te vergroten en zelfs mee te helpen bij het vormgeven van toekomstig beleid. Dit is een (niet-uitputtende) lijst van dingen die we willen bouwen, gebruikmakend van de huidige en regionale weers- en COVID-19-data:


1. Herontwerp van de site (gebruikersinterface) om deze gebruiksvriendelijker te maken

2. Ondersteuning van extra talen, zoals: Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans

3. Integratie van nog meer weergegevens, zoals zonnestraling (Q)

4. Inzicht geven in de huidige prevalentie van SARS-CoV-2, per gemeente

5. Inzicht geven in het actuele besmettingsrisico van SARS-CoV-2, per gemeente

6. Inzicht geven, gebruikmakend van weersvoorspellingen, in het toekomstige besmettingsrisico van SARS-CoV-2, per gemeente

7. Actuele en historische COVID-19 en weerdata, per gemeente, weergeven

8. Huidige en toekomstige niveaus van groepsimmuniteit weergeven, per gemeente

9. De basis leggen voor de ondersteuning van meer landen


Ons doel is om data, onze modellen en technologie in te zetten als wapens tegen COVID-19.

Wij hopen dat jullie ons zullen steunen. Wij geloven dat een weerradar voor COVID-19 zal bijdragen om het beleid te verbeteren voor iedereen.


Alvast hartelijk dank,


Edsard Ravelli


€ 470 van € 25.000
1.9% gefinancierd
2702 dag(en)

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.