Kinderwelzijn   

Created by :

Stichting LOEK@YOU

Location:

Veldhoven, Nederland

Help ons aan sport en spel materiaal

Stichting LOEK@YOU is een kleinschalige zorg en welzijns organisatie. Er wordt zorg geboden aan ongeveer 15 kinderen die thuiszitten zonder onderwijs of die dreigen uit te vallen. Daarnaast ontwikkelt en begeleidt stichting LOEK@YOU een 6 tal welzijnsprojecten voor kinderen en volwassenen waarvoor meedoen in een maatschappij niet vanzelfsprekend is. Vele kwetsbare kinderen en volwassenen doen mee aan deze projecten. De projecten die begeleidt worden door Stichting LOEK@YOU zijn: VIERPLEZIER (aandacht voor de feestdagen voor kinderen die volledig thuiszitten zonder onderwijs), LOEK@TALENT (educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben in hele kleine groepjes, waaronder ook LOEK@BLOG), LOEK@SUMMER en LOEK@WINTER (prikkelarme vakantie activiteiten voor kinderen die extra aandacht nodig hebben en waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten), LOEK@US (gezinsprogramma voor gezinnen die extra aandacht nodig hebben. Hieronder valt ook de maandelijkse ouderkamer voor ouders met een kind wat onderwijs heel erg moeilijk vindt), voorlichting en preventie (voorlichting voor professionals en ouders om uitval in het onderwijs te voorkomen), vrijwilligersparticipatie (voor volwassenen die uitvallen uit de maatschappij. Hier wordt een plekje gecreeerd om weer mee te kunnen doen in de maatschappij).


Stichting LOEK@YOU is voor deze kwetsbare kinderen en jongeren dringend op zoek naar sport en spel materiaal. De kinderen die stichting LOEK@YOU begeleidt hebben vaak last van te veel prikkels (en soms te weinig prikkels) waardoor gedragsproblemen kunnen ontstaan. Sport en spel helpt de kinderen om prikkels beter te kunnen reguleren waardoor sneller, beter in hun vel komen te zitten en het welzijn verbetert. De nood naar sport en spel materiaal is groot. U helpt ons enorm door een donatie uit te brengen. Alle kleine beetjes helpen maar hebben een groot effect op het welzijn van onze kinderen. Dank u wel!

€ 5 of € 5.000
0.1% funded
52 day(s) left

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Anonymous a month ago
€5
Anonymous a month ago
€5