Noodhulp   

Created by :

Stichting Kenchaan

Location:

Zuid-Afrika, Zuid-Afrika

Actie tegen stropen en voor monitoring biodiversiteit

Na de lockdown In Zuid-Afrika zijn er weer mogelijkheden om te patrouilleren in de wildparken. Kenchaan wil 3 maanden lang vier teams van rangers op 'patrolling expedities' steunen. Zo wordt stropen tegengegaan en de dieren (o.a. zwarte neushoorn en wilde hond) gemonitord. Meer info: www.kenchaan.com


Steun de Kenchaan & WLS-actie tegen stropen en voor monitoren biodiversiteit


Actie tegen stropen en voor monitoring biodiversiteit

Zuid-Afrika heeft een lange lockdown gehad met grote impact op mens, dier en natuur.  Zo zijn de patrouilles tegen stropen in de wildparken wegens gebrek aan gelden gestopt. De inkomsten vanuit toerisme zijn momenteel vrijwel nihil. Onze partner WLS (Wilderness Leadership School) uit Durban wil teams van rangers (hun eigen wildpark-gidsen) op 'patrolling expeditions' sturen. Het doel is tweeledig: stropen bestrijden en het monitoren van de biodiversiteit. Tijdens de patrouilles kunnen de rangers neushoorns, wilde honden en andere dieren 'geo-taggen' waardoor ze gevolgd kunnen worden. Al met al een 'triple win' omdat het stropen vermindert, er een beter beeld komt van de biodiversiteit en de rangers een inkomen ontvangen.


Steun deze actie financieel NU!

Wij zoeken mensen die willen helpen om de kosten van de patrouilles te dekken. Een expeditie van 5 dagen met 4 rangers kost ongeveer € 2.300,-. De kosten bestaan uit salaris voor de rangers, verzekeringen, vervoer, eten/drinken, materieel en organisatie. Het doel is om de komende drie maanden (november 2020 t/m januari 2021) met 4 teams, bestaand uit 3 tot 5 personen, steeds 2 expedities per team per maand te doen. De expedities vinden plaats in de volgende wildparken: Ithala Game Reserve, Pilanesberg National Park en Hluhluwe-iMfolozi Park. Wij zorgen ervoor dat de donaties direct naar de patrolling gaan. Na de expedities delen we de verslagen en de resultaten van de patrouilles. Ook doen we een audit bij de WLS. We zoeken nu donateurs voor deze actie die essentieel is voor zowel de betrokken rangers, de WLS als de wildparken. Doneer, mail of bel ons als je wilt bijdragen of meer wilt weten (info@kenchaan.com of 06-30646883). Neem ook contact op als je andere steunmogelijkheden ziet. Juist nu hebben de mensen en de wildparken in Zuid-Afrika u nodig.Support the Kenchaan & WLS action against poaching and for monitoring biodiversity

Action against poaching and for monitoring biodiversity

South Africa has had a long lockdown with a major impact on humans, animals and nature. For example, patrols against poaching in the wildlife parks have been stopped due to lack of funds. The income from tourism is currently virtually nil. Our partner WLS (Wilderness Leadership School) from Durban wants to send teams of rangers (their own game park guides) on patrolling expeditions. The goal is twofold: to combat poaching and to monitor biodiversity. While on patrols, the rangers can geo-tag rhinos, wild dogs and other animals to track them. All in all, a 'triple win' because it reduces poaching, there is a better picture of biodiversity and the rangers receive an income.

Support this action financially NOW!

We are looking for people who want to help cover the costs of the patrols. A 5-day expedition with 4 rangers costs approximately € 2,300. The costs consist of salary for the rangers, insurance, transport, food / drinks, equipment and organization. The goal is to do 2 expeditions per team per month with 4 teams, consisting of 3 to 5 people, for the next three months (November 2020 to January 2021). The expeditions take place in the following game parks: Ithala Game Reserve, Pilanesberg National Park and Hluhluwe-iMfolozi Park. We ensure that the donations go directly to the patrolling. After the expeditions, we share the reports and the results of the patrols. We also conduct an audit at the WLS. We are now looking for donors for this promotion, which is essential for the rangers involved, the WLS and the wildlife parks. Donate, email or call us if you want to contribute or want to know more (info@kenchaan.com or 0031630646883). Also contact us if you see other support options. Right now the people and wildlife parks in South Africa need you.


€ 5.375 of € 55.000
9.8% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Mirjam 4 months ago Ook ons vuurwerk-budget is hier beter besteed!
€100
Danny 4 months ago Vuurwerkbudget nu goed besteed
Dank je wel! Fijne kerstdagen toegewenst!
€50
Anonymous 5 months ago Poaching the poachers!!!
Dank je wel voor je donatie!
€10
Babette 5 months ago
Dank je wel, Babette!
€25
Mirjam 4 months ago Ook ons vuurwerk-budget is hier beter besteed!
€100
Danny 4 months ago Vuurwerkbudget nu goed besteed
Dank je wel! Fijne kerstdagen toegewenst!
€50
Anonymous 5 months ago Poaching the poachers!!!
Dank je wel voor je donatie!
€10
Babette 5 months ago
Dank je wel, Babette!
€25