7341 Minutes for Change in Konjic

7341 Minutes for Change in Konjic

Maatschappij

Created by :

7341 Minutes for Change in Konjic

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 750 of € 1.000
75% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

In Konjic, Bosnië zijn de gevolgen van de oorlog van 16 jaar geleden nog steeds zichtbaar. Na alle trauma dat door ouders is opgelopen zijn vooral kinderen nu een kwetsbare groep. Vaak is hun eigen thuis niet veilig omdat hun ouders ze mishandelen of mentaal niet in staat zijn voor hen te zorgen. Deze kinderen gaan dan naar buiten en zwerven veel op straat. Twee broers hebben daarom een karateschool opgericht om deze kinderen uit Konjic op te vangen. Ze bieden een veilig onderkomen aan waar niet alleen karate aangeleerd wordt, maar waar de kinderen zich ook sociaal en mentaal kunnen ontwikkelen.

Waarom doen wij een fundraiser?
Wij zijn een groep studenten van de minor Sport Development aan de Hogeschool van Amsterdam met de gezamenlijke ambitie om een verschil te maken in een kleine omgeving. De twee broers die de karateschool runnen hebben het niet breed. Zo hebben ze bijvoorbeeld nog veel nieuw materiaal nodig om grotere hoeveelheden kinderen de sport aan te kunnen bieden. Daarnaast is ook het gebouw nog niet af. Ze hebben bijvoorbeeld geen centrale verwarming, waardoor het in de winter met temperaturen van -20 graden Celsius erg koud is binnen.

Wat willen we bereiken?
Natuurlijk is elke euro meegenomen en zijn we daar erg blij mee. Maar we hebben een groter doel. Wij willen genoeg geld ophalen om een centrale verwarming aan te kunnen laten leggen.

Met € 1000 hebben we dat doel bereikt!

Daarnaast willen we ook genoeg geld ophalen om meer materialen aan te kunnen schaffen zoals karatepakken. Met het ophalen van € 1500 kunnen wij deze doelen realiseren​ en deze kinderen een kans geven op een beter leven.

Wat krijgt u van ons?
Wij willen u graag meenemen met onze reis en ons project. Blijf op de hoogte via onze

Facebookpagina:

https://www.facebook.com/7341-Minutes-For-Change-In-Konjic-1195457133831535/?fref=ts

Als u € 50 doneert, krijgt u een persoonlijke ansichtkaart vanuit Konjic opgestuurd.

Hoe lang hebben we?
We gaan op 14 november al naar Bosnië om daar zelf de handen uit de mouwen te steken en het opgehaalde geld te kunnen overhandigen. We hebben dus nog maar een paar weken om ons doel te bereiken. Daarvoor hebben we, nu we nog in Nederland zijn, wel hulp bij nodig.


Wij zijn maar 7341 minuten in Bosnië. Wilt U ons helpen een blijvende impact achter te laten? Doneer dan nu!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The consequences of the war that ended 16 years ago is still visible in Konjic, Bosnia. After all the trauma that has been suffered by parents, makes their children an especially vulnerable group. Their own homes are often not save to be as their parents are often abusive or mentally not there to take care of their child. The children go outside and roam the streets. Two brothers have therefore set up a karate school in Konjic to accommodate these children. They provide a safe place where not only karate is taught, but where the children can develop socially and mentally.

Why do we do a fundraiser?
We are a group of students from the Minor Sports Development at the University of Applied Sciences in Amsterdam with the shared ambition to make a difference in this small area. The two brothers who run the karate school don’t have a lot to spend. For example, they still need a lot of new materials to offer the sport to larger amounts of children. The building is not finished yet either. For example, they do not have central heating. With winter temperatures of -20 degrees Celsius is very cold inside.

What do we want to achieve?
Of course we are very happy with every donated euro. But we have a bigger goal. We want to raise enough money to be able to build a central heating system.

With € 1000 we have achieved that goal!

We also want to raise enough money to purchase more materials such as karate suits. With reaching € 1500, we can achieve these goals​ and give these children a chance at a better life.

What do you get from us?
We want to take you with us on our journey to follow our project. Keep updated on

Facebook:

https://www.facebook.com/7341-Minutes-For-Change-In-Konjic-1195457133831535/?fref=ts

If you donate € 50, you will get a personal postcard sent from Konjic.

How long do we have?
We leave for Bosnia on November 14th to help out and to hand over the money we have collected. We only have a few weeks to reach our goal.

We are only 7341 minutes in Bosnia. Will you help us leave a lasting impact? Donate now!