€ 100 2%
from € 5.000
closed

Share page on:

Op 11 locaties in Ghana is 14 hectare landbouwgrond op braakliggende gronden beschikbaar voor het starten van nieuwe bamboeplantages. In de eerste fase van dit project is daarvoor op korte termijn 5000 euro nodig. Dat betreft het cultiveren van de onbewerkte gronden en het graven van kuilen, 400 per hectare. Op onze kwekerijen in Ghana zijn voor deze 11 locaties 5600 bamboeplanten voorgekweekt gedurende de afgelopen 2 jaren. In fase twee is 2000 euro per hectare nodig over een periode van 5 jaren ter betaling van een lokaal loon voor de ingezette uren van de planters. Dit geld wordt verstrekt als een renteloze lening die 7 jaar na de start uit de opbrengst van de plantage dient te worden terugbetaald. see less