Secured online donation Enter your donation
Amount

Whydonate has a 0% platform fee for organizers and relies on the generosity of donors like you to operate our service.

Thank you for including a tip of:

Total charge: € 11.50

By donating you agree to our Terms and Conditions.
€ 0 of € 4.000
0% funded
Closed

Geld inzamelen voor het COVID-19-crisisresponsprogramma voor Nigeria

Het geld zal met name worden gebruikt om voedselvoorziening en basisbehoeften te verstrekken aan kwetsbare Nigerianen die het moeilijk hebben vanwege de wijdverbreide lock-out die erop gericht is de verspreiding van het Coronavirus in het land tegen te gaan. Ons doel is om 4000 dollar in te zamelen om meer dan 10000 individuen te ondersteunen na deze tegenslag

Noodhulp

Created by :

PASDO & UN Volunteers

Location:

, Nigeria