Secured online donation Enter your donation
Amount
By donating you agree to our Terms and Conditions.

Leger des Heils

Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. 
Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden.

Maatschappij

Created by :

Leger des Heils

Location:

Netherlands , Netherlands