Secured online donation Enter your donation
Amount

Whydonate has a 0% platform fee for organizers and relies on the generosity of donors like you to operate our service.

Thank you for including a tip of:

Total charge: € 28.75

By donating you agree to our Terms and Conditions.
€ 5 of € 2.000
0.3% funded
Closed

geld inzamelactie JES Rijnland

Het JES Rijnland doel waar wij geld voor inzamelen staat ervoor dat kinderen gelijke kansen krijgen in de samenleving en in het onderwijs. Wij proberen voor deze kinderen die hulp nodig hebben geld in te zamelen door verschillende acties. Zo gaan wij geld ophalen door middel van een sponsorloop. Helpt u ook mee?

Maatschappij

Created by :

JES Rijnland

Location:

Leiden , Nederland