Secured online donation Enter your donation
Amount
By donating you agree to our Terms and Conditions.
€ 415

Move 4 Usher Trail Run

Ushersyndroom is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij kinderen doof of slechthorend geboren worden en naast nachtblindheid ook een progressief verlies van zicht ervaren. Soms zijn er ook evenwichtsproblemen. Uiteindelijk worden mensen met Ushersyndroom doof én blind.

Gezondheidszorg

Created by :

Erwin Beijer

Location:

Vianen , Nederland