Secured online donation Enter your donation
Amount

Whydonate has a 0% platform fee for organizers and relies on the generosity of donors like you to operate our service.

Thank you for including a tip of:

Total charge: € 28.75

By donating you agree to our Terms and Conditions.
€ 0 of € 20.000
0% funded
Closed

Hulp en onderhoud van de schoorsteennederzetting - monumentenbescherming

De in onbruik geraakte schoorsteen in de schoorsteennederzetting / Neudorf-Süd staat helaas op ons terrein. Door decennia van veronachtzaming van duivenplagen is het binnenste (inactieve) gebied bezaaid met duivenpoep en karkassen. Kosten. ca. 20.000 Geen informatie en ondersteuning van monumentenzorg

Maatschappij

Created by :

Nina Dramudani

Location:

DU , Deutschland