Secured online donation Enter your donation
Amount

Whydonate has a 0% platform fee for organizers and relies on the generosity of donors like you to operate our service.

Thank you for including a tip of:

Total charge: € 28.75

By donating you agree to our Terms and Conditions.
€ 25 of € 15.000
0.2% funded
Closed

Bouw Busura Lower Basic School

Annex B – Zelfredzaamheid/inkomsten Kortweg kan gesteld worden, dat de school uit maatschappelijk oogpunt een steeds belangrijkere plaats zal gaan innemen in het dagelijks leven in Brusubi. Een groeiend leerlingenaantal en toenemende sociale activiteit in en op het schoolterrein geven daar nu al duidelijk bewijs van.

Noodhulp

Created by :

VZW International helps Gambia

Location:

Busura , Gambia