Whydonate logo

Wat waren de meest succesvolle geldinzamelacties van 2017?

Het prettige aan een nieuw jaar is dat het je in staat stelt om op een afgerond vorig jaar terug te kijken. Niks voorlopige cijfers, niks schattingen maar gewoon feiten. Daarom was het ook het plan om eens even in kaart te brengen wat de meest succesvolle geldinzamelacties van 2017 waren. Simpel, gewoon alle data optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen en klaar is kees! Helaas gaat dat natuurlijk niet zo eenvoudig. Voor dat je het weet, ben je appels en peren met elkaar aan het vergelijken en snapt niemand er meer iets van. Daarom zullen we ons vandaag beperken tot het vermelden van een aantal noemenswaardige acties voor de medemens. Daar heb je meer aan!

1. Dam tot dam loop

Dam tot Damloop WhydonateEen evenement dat zijn weerga niet kent. De Dam tot Damloop, hardlopen van Amsterdam naar Zaandam. Met in 2017 maar liefst 50.000 deelnemers. Gedurende 10 Engelse Miles staken zij elkaar de loef af.

‘Right To Play’ was het officiële goede doel van de Dam tot Damloop. Dit is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door middel van sport en spelen kinderen in achtergestelde gebieden belangrijke kennis en vaardigheden bij wil brengen.

Maar, zij waren niet het enige goede doel waarvoor gelopen kon worden. Zoals altijd waren er nog een groot aantal goede doelen waarvoor gelopen kon worden. Lopen voor het goede doel heeft voor de niet-professionele lopers als voordeel dat zij per goed doel in groepsverband direct achter de professionals mogen starten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat ze het benodigde sponsorgeld hebben opgehaald!


2. Rollator Race 2017

Om een 4-persoons fiets aan te kunnen schaffen, werd op 23 september jl. een spetterende Rollator Race gehouden. Deelnemers waren allen personen die de rollator dagelijks nodig hebben.

Bij Zorgerf Buiten-Verblijf was grote behoefte aan een fiets voor 4 personen. De fiets was nodig om degenen die zelf niet meer konden fietsen toch mee te kunnen nemen. Aangezien daar geen budget voor was werd besloten om zelf actie te ondernemen. Via de website van Whydonate werd de ludieke actie gestart. Een Rollator Race die op 23 september jl. werd gehouden. De opkomst was groot en de opbrengst van de actie was een ruim voldoende voor de aanschaf van een fiets voor vier personen.

Toch maar weer een bewijs dat crowdfunding wel degelijk kan werken. Veel donateurs waren ingenomen met deze actie zodat er binnen korte tijd voldoende geld was verzameld met de donaties. De fiets kon worden aangeschaft!


3. Lak door Tijn


lak door tijn WhydonateGeweldige actie van het kleine jongetje dat bekend werd bij Serious Request met zijn crowdfunding actie ‘Lak door Tijn’. Tijn lakte nagels van iedereen in ruil voor een donatie aan Stichting Semmy. Hij had ook een eigen nagellak lijn. Voor 
€ 10,- koop je een flesje nagellak. De gehele opbrengst van de nagellak gaat naar stichting Semmy. Deze stichting zet zich in voor kinderen die lijden aan hersenstamkanker.

Dit jaar was het doel om 1.000.000 euro op te halen zodat een apparaat kan worden aangeschaft waarmee kinderen die lijden aan hersenstamkanker beter behandeld kunnen worden. Met dit apparaat kunnen de medicijnen die zij nodig hebben precies op de juiste plaats toegediend worden. De deadline werd gehaald en het apparaat wordt aangeschaft.

Helaas is het te laat voor Tijn. Tijn Kolsteren is op 7 juli jongstleden op 7 jarige leeftijd overleden.


Conclusie

We noemen hier natuurlijk maar een paar voorbeelden. Maar al met al was 2017 dus een succesvol jaar waar het geldinzamelingacties betreft. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat 2018 ook weer een geweldig jaar wordt om op terug te kijken. Aan de slag dus! Check regelmatig de website van Whydonate om te zien of er acties worden georganiseerd waar jij je goed bij voelt. Wanneer je dan zo’n actie ziet, draag dan je steentje bij. Grote bedragen zijn leuk, maar ook kleine bedragen worden zeer gewaardeerd!
Niels Cover
Managing Director & Co-Founder at Whydonate

– Donatie Crowdfunding Platform in Europa. Whydonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

linkedin
LinkedIn
twitter
Twitter
email
Email
link
Website

Meer blogs van Whydonate

Whydonate logo
Menu